Genel

TCDD Yolcu hakları

 

 

TCDD Taşımacılık A.Ş

Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YOLCU TARİFESİ

Ek-1

Yolcu Hakları

İÇİNDEKİLER
1. AMAÇ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2
2. KAPSAM …………………………………………………………………………………………………………………… 2
3. YOLCU HAKLARI …………………………………………………………………………………………………….. 2
3.1. DANIŞMA HAKKI …………………………………………………………………………………………………. 2
3.1.1. Yolculuk Öncesi Danışma ……………………………………………………………………………………… 2
3.1.2. Yolculuk Esnasında Danışma …………………………………………………………………………………. 3
3.2. KOLAY BİLET SATIN ALMA HAKKI ……………………………………………………………………. 3
3.3. GÜVENLİ YOLCULUK VE KONFOR HAKKI ………………………………………………………… 3
3.4. ENGELLİ VE HAREKET KABİLİYETİ KISITLI YOLCULARIN YARDIM TALEP
HAKKI ……………………………………………………………………………………………………………………………… 4
3.5. SEFER İPTALLERİ VE TEHİRLERDE YOLCU HAKLARI ………………………………………. 5
3.5.1. Sefer İptalleri ……………………………………………………………………………………………………….. 5
3.5.2. Seferin Gecikmesi(Tehirler) …………………………………………………………………………………… 6
3.6. TALEP, ÖNERİ VE ŞİKAYET HAKKI …………………………………………………………………….. 7
3.7. YARALANMA VE ÖLÜM HALİNDE SORUMLULUK …………………………………………….. 8
4. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME ………………………………………………………………………………………. 8
4.1. YÜRÜRLÜK …………………………………………………………………………………………………………… 8
4.2. YÜRÜTME …………………………………………………………………………………………………………….. 8

1. AMAÇ

TCDD Taşımacılık A.Ş. Yolcu Hakları’nın amacı ; TCDD Taşımacılık A.Ş.ile yapılan
yolculuklarda verilecek hizmetlerin kolay, kaliteli ve ulaşılabilir olmasını sağlamak
amacıyla verilebilecek hizmet ve kalite ile ilgili hakları belirlemek ve sürdürülebilir
olmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye ait Yüksek Hızlı Trenler ve Anahat Yolcu Trenleri ile
yapılan yolculuklar için bilet satın almış yolcuların haklarını kapsamaktadır.

Yolcu,yolculuğun ve biletinin niteliğine bağlı olarak yolcu haklarından kısmen veya
tamamen faydalanabilir.

3. YOLCU HAKLARI

3.1. DANIŞMA HAKKI

Danışma hakkı, TCDD Taşımacılık A.Ş.’de tarafından herkese ücretsiz verilen bir
hizmet ve yolcu hakkıdır.

Danışmalar için herhangi bir ücret alınmaz.

Yolculuk ile ilgili danışma kanalları; gar ve istasyon gişeleri, yetkili TCDD Taşımacılık
A.Ş. acenteleri, etkileşimli (internet ve mobil uygulamalar vb.) çağrı merkezidir.

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından, bilgi isteyen yolculara en uygun yolculuk bilgileri
ve bu yolculuklara ait ücretler ile trenlerde verilen ek hizmetler hakkında bilgi verilir.
Ayrıca, talep halinde alternatif tren bağlantıları ve bunlara ait ücretler de sunulur.
Yolcu kendisine en uygun yolculuk için kolaylıkla satış kanallarından biletini alabilir.

Yolcu, yolculuğuna başlamadan veya yolculuk esnasında belirli kısa bilgileri de
öğrenebilir.

Görsel ve işitsel engelli yolcular, danışma için kendi durumlarına en uygun danışma
kanallarını kullanabilir.

3.1.1. Yolculuk Öncesi Danışma

Yolcu, yolculuk öncesinde ilgili kanallardan aşağıdaki konularla ilgili bilgi alabilir.

. Hızlı ve uygun ücretli nasıl yolculuk edilebilir?

. Alınan bilet hangi hakları ve yükümlülükleri kapsamaktadır?
. Hareketi kısıtlı ve engelli yolcular nasıl yolculuk edebilir?
. Tren hakkında genel bilgiler(vagonlar, sınıflar vb.) nelerdir?
. Yolculukta bir aksama veya gecikme var mıdır?(Sadece ilgili gar ve istasyonlardan)
. Trende ne tür hizmetler sunulmaktadır? Bu hizmetler için ne kadar ve nereye ödeme
yapılmalıdır?
. Nerelere ve nasıl şikâyette bulunulabilir?
. Kayıp el bagajları için nasıl bir işlem yapılabilir?

3.1.2. Yolculuk Esnasında Danışma

Yolcu, yolculuk sırasında ilgili kanallardan aşağıdaki konularla ilgili bilgi alabilir.

. Trende hangi hizmetler sunulmaktadır?
. Sonraki istasyon neresidir?
. Tren gecikmeli ise gecikme ne kadardır, ne zaman varılır?
. Trende güvenlik önlemleri nelerdir?
. Trenle bağlantılı seferler var mıdır?

3.2. KOLAY BİLET SATIN ALMA HAKKI

Yolcu, TCDD Taşımacılık A.Ş.’den yolculuğu ile ilgili biletleri kolayca satın alabilir.
Bunun için istasyonlarda bulunan gişeleri, yetkili acenteleri, bilet satış makinelerini,
web sitesini, çağrı merkezini ve mobil uygulamaları kullanır.

Genel olarak yolcu trene binmeden evvel bilet almak ve bedelini ödemek zorundadır.
İşletme zorluğu nedeniyle gişesi kapalı gar ve istasyonlardan uygun trene binildiği
takdirde biletler tren üzerinde bulunan görevlilere müracaat edilerek bilet satın
alınabilir.

Kontrol noktalarında ve trenlerdeki kontroller esnasında yolcu, ismine düzenlenmiş
biletle birlikte kimliğini ve bilet veya bilet bilgilerini ibraz etmelidir. Yolcu,
yolculuğunun sonuna kadar bilet veya bilet bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

3.3. GÜVENLİ YOLCULUK VE KONFOR HAKKI

Yolcuların emniyetli şekilde yolculuklarının sağlanması TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin
önceliğidir. TCDD Taşımacılık A.Ş. bu amaçla gereken tedbirleri alır.Bu
kapsamdayolcuların hakları ve mahremiyetlerine uygun olarak yüksek düzeyde
güvenlik sağlanır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. trenlerinde, görevli güvenlik personeli ve kolluk kuvvetleri
yolcunun güvenliğini sağlar.

Yolcu; kendi emniyeti için gar, istasyon ve trenlerde bulunan görevli personel
tarafından kendisine verilen her türlü işitsel ve görsel ikaza uymak zorundadır.

Ayrıca TCDD Taşımacılık A.Ş. yolcularına bilet alımlarında yolcuların genel
taleplerine uygun olarak yeterli havalandırma,aydınlatma ve iklimlendirme sağlar.

3.4. ENGELLİ VE HAREKET KABİLİYETİ KISITLI YOLCULARIN YARDIM
TALEP HAKKI

Yolcunun eğer bir engeli varsa veya hareketi kısıtlı ise (yaşlı vb.) TCDD Taşımacılık
A.Ş.’den durumu ile ilgili yardım talep edebilir.

Bu konuda çoğu gar ve istasyonda Altyapı işletmecisi olan TCDD tarafından
kolaylaştırıcı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda hizmet verilen gar, istasyon ve trenler
ayrıca TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından ayrıca ilan edilir. Bu yardımlardan
dolayı yolcudan herhangi bir ücret talep edilmez.

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından bu yolcular için çoğu istasyon ve trenlerde fiziki
düzenlemelerde yapılmıştır. Bu düzenlemelerin amacı yolcuların ve varsa
refakatçilerinin trenlere kolayca ulaşabilmesidir. Bununla beraber bazı gar, istasyon ve
trenlere engelli veya hareketi kısıtlı yolcuların kabulleri ile ilgili hizmetler,
düzenlemeler bitirilinceye kadar verilemeyecektir. Yolcular, yolculuk talebini
yapmadan önce yolculuğa başlayacağı ve bitireceği istasyonlarla yolculuk edeceği
trenlerde kendi durumu ile ilgili hizmet verilip verilemediğini kontrol etmelidir. Bu
bilgiler danışma kanallarından kolaylıkla öğrenilir.

Bilet satın alınma aşamasında engelli veya hareketi kısıtlı yolcular, yardım ihtiyacını
durumuna uygun olarak belirtmelidir.Yardım ihtiyacı talebi TCDD Taşımacılık A.Ş.
bilet satış sisteminden ve çağrı merkezinden yapılabilir.

Engelli veya hareketi kısıtlı yolcuların yolculuğun başlamasından 30 dakika önce gar
veya istasyonlara gelerek anlık yardım için ilgililerle irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu
amaçla istasyon ve garlarda uygun yerlere TCDD tarafından çağrı (yardım)butonu
konulmuştur.

Eğer engelli kişinin engeli ile ilgili bir donanımla yolculuk yapması zorunlu ise
donanım TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından belirlenen ölçüler dahilinde ise trene
yüklenir. Yükleme veya indirme sırasında donanım hasar görürse hasar miktarı kısmen
veya tamamen TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından karşılanır.

Görme engellilerin rehber köpeği ağızlığı ve gerekli sağlık belgeleri olmak koşulu ile
yolcu yanında ücretsiz taşınır.

3.5. SEFER İPTALLERİ VE TEHİRLERDE YOLCU HAKLARI

3.5.1. Sefer İptalleri

Sefer, taşıma sözleşmesinin yapılmasından sonra hareketten önce veya yolda ortaya
çıkan bir sebep dolayısıyla iptal edilirse, aşağıdaki hükümlere göre hareket edilir:

1. TCDD Taşımacılık A.Ş’den kaynaklı bir nedenle yolculuğun başlamasından önce iptal
edilen seferlerde;
a. İptal edilen sefere ait tüm biletler ve tahsil edilen ek bedeller (ek hizmetler ve
tamamlayıcı hizmetler dâhil) yolcuya kesintisiz veya Genel Müdürce
belirlenen bir oranda fazlasıyla geri ödenir .
b. TCDD Taşımacılık A.Ş’den kaynaklı bir nedenle yolda son bulan ve devamı
aynı trenle sağlanamayan seferlerde;

i. Yolcunun kabulü halinde TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından tedarik edilen
herhangi bir ulaşım vasıtası (Tren, Otobüs vb.) kullanılarak yolcu varış
yerine götürülür. Bu durumda yolcuya verilemeyen hizmetlere ait ücretler
(yatak, kuşet, business farkı vb.) geri ödenir. Başkaca bir bedel ödenmez.
ii. Yolcunun yapılan teklifi kabul etmemesi halinde yolcunun aldığı bilete ait
tüm ücretler kesintisiz geri ödenir .
iii. Eğer herhangi bir nedenle yolcu varış yerine götürülemez ise durum
sözleşmenin tek taraflı feshi anlamına gelir ve yolcunun aldığı bilete ait
tüm ücretler kesintisiz olarak iade edilir .
2. Eğer sefere ait biletler Trenkart yolculuk paketi kullanarak alınmış ise yolcunun
paketine o yolculukla ilgili hakları iade edilir. Bununla beraber yolcu paketin geçerli
olduğu mevkiden bir üst mevkide yolculuk ediyorsa üst mevkide yolculuk için ödediği
bedelde iade edilir.
3. Gidiş-dönüş bileti alan yolcuların gidişleri esnasında bir olay meydana gelmesi
durumunda ,dönüş biletleri de talep halinde kesintisiz iade alınır.
4. İptal olan/tamamlanamayan sefere ait biletler başka bir seferle bağlantılı aktarma
içeriyorsa iptal olan/tamamlanamayan seferler ile bağlantılı olan diğer seferlere ait
biletler de talep halinde kesintisiz iade alınır.
5. Mücbir sebepler ve olağanüstü hallerde (doğal afetler, meteorolojik olaylar, güvenlik
riskleri, işletme zorunlulukları, grev vb.) TCDD Taşımacılık A.Ş‘nin gerekli özeni
göstermesine rağmen seferin yapılamaması durumunda yolcuya bu seferlere ait
yolculuk için ödediği her türlü bedel iade edilir.
6. Yolcunun trenlere erişim için kullandığı uçak, banliyö, otobüs, tramvay, metro gibi
ulaşım vasıtalarındaki gecikmeler sonucunda yolcunun treni kaçırması halinde TCDD

Taşımacılık A.Ş tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu durumdaki
yolcu herhangi bir hak iddia edemez.
7. TCDD Taşımacılık A.Ş’nin gereken dikkati göstermesine rağmen sakınamadığı ve
sonuçlarını önleyemediği üçüncü şahsın veya kurumun davranışına bağlı olarak
seferin yapılamaması veya yarıda kesilmesi durumunda yolcuya yolculuk için ödediği
her türlü bedel iade edilir.
8. Seferin tamamlanamaması durumunda, TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından tedarik
edilen herhangi bir ulaşım vasıtası (Tren+Otobüs vb.) ile aktarma yapılması ve
aktarmanın 3 saatten fazla sürmesi durumunda yolculara sıcak/soğuk içecek ve hafif
ara yemek/ikram verilir.
9. Aktarma hallerinde TCDD Taşımacılık A.Ş, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı
yolculara ihtiyaç duydukları özel hizmetleri verir.
10. Sefer iptalleri durumunda bilet bedelleri kesintisiz veya Genel Müdürce belirlenen bir
oranda fazlasıyla iade edilir, ayrıca bir tazminat ödenmez.
11. TCDD Taşımacılık A.Ş’den kaynaklanan nedenlerle (dray, yol kapanması vb.
hallerde) yolculuk edilen trendeki yolcuların, bir başka trene aktarılması veya
yolcunun benzer sebeple tren değiştirmesi durumunda bedelleri farklı olsa dahi fark
ücreti tahsil edilmez..
12. Sefer iptali veya aktarma hallerinde yolcular anons, kısa mesaj, elektronik posta gibi
iletişim vasıtaları kullanılarak ayrıca bilgilendirilir. Bilet satışı esnasında kişisel
bilgilerini vermeyen veya yanlış veren yolcuların karşılaşacağı her türlü
olumsuzluklardan bizzat yolcu sorumludur.

3.5.2. Seferin Gecikmesi(Tehirler)

Seferin başlaması ,taşıma sözleşmesinde belirlenen saatten farklı olarak;

1. Yolculuğun başlayacağı gar ve istasyondan trenin 1 saat veya daha fazla gecikmeli
hareket edeceği veya geleceği anlaşılırsa yolcunun talebi halinde biletler kesintisiz
veya Genel Müdürlük tarafından belirlenen bir oranda fazlasıyla iade alınır .
2. Eğer yolcu biletini satın almadan önce muhtemel gecikmelerden haberdar edilmiş ve
buna rağmen bilet alınmış ise bilet satış koşullarına uygun olarak kesinti yapılarak
iade alınır.
3. Yolculuk esnasında trenin varış istasyonuna 1 saat veya daha fazla gecikmeli varacağı
anlaşılırsa yolcu yolculuğunu tamamlamadan trenden inebilir. Yolcu, trenden inmeden
önce bilet kontrol görevlisine başvurmalıdır. Bilet kontrol görevlisi tarafından
yolculuk yapılan kısma ait yolculuk bedeli toplam bedelden düşülerek kalan kısmını
iade eder. Bu işlem sadece trenlerde bulunan kontrol görevlisi tarafından yapılır.

4. Yolculuk yapılan seferin başka bir seferle irtibatı varsa ve gecikme irtibat trenindeki
yolculuğun yapılmasına engel teşkil ediyorsa bir sonraki irtibat treninde aynı koşullara
sahip yer ayrılarak yolcunun yolculuğu sağlanır ya da yolcunun talebi halinde irtibat
treni için alınan bilet kesintisiz iade alınır. Eğer irtibat seferine ait biletler herhangi bir
Trenkart yolculuk paketi kullanılarak alınmış ise ilgilinin paketine hakları iade edilir.
5. Eğer gecikme yolcunun dönüş biletini kullanmasına engel teşkil ediyorsa dönüş bileti
de kesintisiz iade alınır .
6. Seferin 3 saatten fazla gecikmesi durumunda, TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından tren
içindeki yolculara sıcak/soğuk içecek ve hafif ara yemek/ikram verilir.
7. Tüm bu işlemlerin yapılması esnasında yolcular anons, kısa mesaj elektronik posta
gibi iletişim vasıtaları kullanılarak bilgilendirilir. Bilet satışı esnasında kişisel
bilgilerini vermeyen veya yanlış veren yolcuların karşılaşacağı her türlü
olumsuzluklardan bizzat yolcu sorumludur.

Sefer iptalleri ve tehirlerde tazminat talepleri Ticaret mahkemelerine yapılır.

3.6. TALEP, ÖNERİ VE ŞİKAYET HAKKI

TCDD Taşımacılık A.Ş hatlarında yolculuk eden yolcuların yolculuk öncesi, yolculuk
esnasında ve sonrasında talep, öneri ve şikâyette bulunma hakkı vardır. TCDD
Taşımacılık A.Ş hizmet kalitesini arttırmak amacıyla yolcuların geri bildirimi teşvik
eder.

Talep, öneri ve şikâyetler;

. TCDD Taşımacılık A.Ş internet sitesi aracılığı ile,
. Gar, İstasyon ve trenlerde bulunan formlar aracılığı ile,
. İlgili sosyal medya kanallarından,
. Kanunen kurulmuş üst şikâyet kanallarından,
. Yolculuk esnasında anlık çözüm bulunması gereken talep, öneri ve şikâyetler
ise TCDD Taşımacılık A.Ş Çağrı Merkezi aracılığı ile alınır.

Yolcu; talep, öneri ve şikâyetini yukarıdaki kanallardan belirlenen şekle göre ve gerçek
kişisel bilgilerini vererek yapmalıdır. Kişisel bilgilerde gerçeğe aykırılık tespit edilirse
başvuru dikkate alınmaz.

Yabancı kişilerin yapacağı başvurular için yetkili kanallardan (internet, mobil
uygulamalar vb.) İngilizce dil yardımı verilir.

Başvuru tarihinden itibaren yolcuya azami 15 gün içinde cevap verilir.

3.7. YARALANMA VE ÖLÜM HALİNDE SORUMLULUK

Bir sefer esnasında demiryolu araçlarının her türlü çarpma, çarpışma, derayman, tren
kaçması, yangın nedeniyle oluşan;

. Yolcuların can kaybı ve yaralanmalarında,
. Yolcuların el bagajlarının ve yanında bulunan eşyaların (engelli aracı vb.)
hasarlanması ve kaybolması durumunda,

Oluşabilecek kayıplar TCDD/TCDD Taşımacılık A.Ş’nin yürürlükte olan mevzuatı
çerçevesinde tazmin edilir.

TCDD/TCDD Taşımacılık A.Ş’nin hatası dışında meydana gelen olaylar sonucunda,
oluşan ölüm ve yaralanmalarla ilgili olarak TCDD Taşımacılık A.Ş mağdurların üçüncü
şahıslara karşı tazminat taleplerinin sürdürülmesi için gerekli desteği (uygun olduğu
durumlarda belgelerin-tutanakların iletilmesi, sorgulama tutanaklarının görülmesi,
evrakların tedariği vb.) sağlar.

İhtilaf durumlarında ulusal ve uluslararası yetkili hukuki kanalların vereceği kararlara
göre hareket edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. DEĞİŞİKLİKLER ,YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

4.1. DEĞİŞİKLİKLER

Bu tarife ekinde yasalardan doğan gereksinmeler dışında, taşıma hacminin ekonomik,
konjonktürel ve piyasa şartlarının zorunlu kıldığı hallerde bu tarife ekinde ;şart ve
uygulama koşullarında değişiklikler ilaveler yapmaya, kaldırmaya ve yeni koşullar
tespitine Genel Müdür yetkilidir.

4.2. YÜRÜRLÜK

Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4.3. YÜRÜTME

Bu ekte bulunan hükümleri TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü yürütür.

YARARLI TELEFON NO VE LİNKLER

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ÇAĞRI MERKEZİ:444 82 33

YURTİÇİ BİLET SATIŞI YAPILAN GİŞE TELEFON NUMARALARI

GİŞELER

ÇALIŞMA SAATLERİ

TELEFONLAR

ADANA

ANAHAT 06.00-20.00
BÖLGESEL 05.30-
21.30

(322) 453 31 72

ADAPAZARI

05.30 – 21.00

(264) 277 37 00

AFYON

24 SAAT AÇIK

(0272) 213 79 19

AKHİSAR

05.30 – 20.30

(236) 414 17 14

AKŞEHİR

12.00-18.00/21.00-
06.00

(332) 813 11 08

ALAŞEHİR

05.00 – 20.30

(236) 653 11 14

ANKARA

24 SAAT AÇIK

(312) 309 05 15 /336

ARİFİYE

06.00 – 22.00

(264) 229 44 23

AŞKALE

08.00 – 17.00

(442) 415 10 35

ATÇA

08.20 – 18.20

(256) 356 24 15

AYDIN

06.00 – 21.00

(256) 225 18 24

BALIKESİR

08.30 – 18.30

(266) 241 03 00

BANDIRMA(ŞEHİR)

06.00-08.00/12.00-
18.00

(266) 713 60 89

BASKİL

08.00 – 17.00

(424) 511 20 29

BATMAN

04.00 – 20.30

(488) 213 27 70

BAYINDIR

06.00 – 19.00

(232) 581 30 56

BİLECİK YHT

07.30 – 22.00

(228) 215 00 31

BİSMİL

05.00 – 20.00

(412) 415 30 73

BOR

24 SAAT AÇIK

(388) 311 70 32

BOZÜYÜK

07.00 – 23.00

(228) 315 10 63

BOZÜYÜK YHT

07.00-10.00/15.30-
22.00

(228) 315 18 40

BUHARKENT

08.30 – 18.30

(256) 391 30 27

BURDUR

08.00 – 17.00

(248) 233 19 30

CEYHAN

07.00 – 14.00 (SALI
GÜNLERİ KAPALI)

(322) 613 45 07

ÇAMLIK

06.00 – 21.00

(232) 894 83 50

ÇATALAĞZI

07.45 – 21.00

(372) 264 24 00

ÇAY

24 SAAT AÇIK

(272) 631 20 46

ÇAYCUMA

07.00 – 19.00

(372) 615 12 91

ÇETİNKAYA

13.00 – 21.00

(346) 477 60 58

ÇİĞLİ

06.45 – 21.45

(232) 386 19 52

ÇUMRA

12.00 – 20.00 (SALI
GÜNLERİ KAPALI)

(332) 447 10 29

DAZKIRI

24 SAAT AÇIK

(272) 421 30 20

DEĞİRMENÖZÜ

24 SAAT AÇIK

(274) 244 40 49

DENİZLİ

05.30 – 18.00

(258) 268 28 31

DİNAR

08.00 – 17.00

(272) 353 60 38

DİVRİĞİ

04.00-11.00/14.00-
19.30

(346) 418 19 14

DİYARBAKIR

07.30 – 18.15

(412) 226 63 53

ELAZIĞ

05.30-12.00/13.00-
17.00

(424) 212 18 67

ELMADAĞ

07.00 – 17.00

(312) 863 10 97

EMİRALEM

03.30-09.30/17.00-
22.00

(232) 843 80 25

EREĞLİ(KONYA)

05.30 – 19.00

(332) 713 11 99

ERGANİ

09.00 -18.00

(412) 611 51 08

ERZİNCAN

08.00 – 17.00

(446) 225 20 24

ERZURUM

08.00 – 17.00

(442) 234 95 38 GARMÜDÜRÜ (442)
234 95 32-33 Santral

ESKİŞEHİR

24 SAAT AÇIK

(222) 225 80 80 /336
(222) 225 55 55 Danışma

EŞME

10.00 – 18.00

(276) 414 10 38

FEVZİPAŞA

07.00 – 14.00 ( SALI
GÜNLERİ KAPALI)

(342) 877 10 04

FİLYOS

06.30 – 18.45

(372) 623 30 18

GAZİANTEP

08.00 – 16.00

(342) 323 29 43

GAZİEMİR

07.30 – 21.00

(232) 251 34 32

GEBZE

06.00 – 22.30

(262) 655 78 51

GENÇ

08.00 – 17.00

(426) 411 30 27

GERMENCİK

06.30 – 20.30

(256) 563 10 59

GÖKÇEBEY

24 SAAT AÇIK

(372) 512 10 29

GÖLBAŞI

08.00 – 17.00

(416) 781 60 80

HAMAM

08.30 – 17.30

(272) 273 62 40

HASANKALE

08:00 -17.00

(442) 661 35 49

HORASAN

08.00 – 17.00

(442) 711 38 73

HORSUNLU

08.30 – 18.30

(256) 387 60 97

ILGIN

24 SAAT AÇIK

(332) 881 61 01

ISPARTA

08.00 – 17.00

(246) 218 13 01

İHSANİYE

24 SAAT AÇIK

(272) 271 50 19

İLİÇ

05.30-10.00/15.30-
19.00

(446) 711 23 36

İNCİRLİOVA

06.30 – 20.45

(256) 585 11 12

İSKENDERUN

06.00 – 14.00

(326) 614 00 49

İSTANBUL
(HAYDARPAŞA)

08.00 – 19.00

(216) 336 20 63/336 04 75 Danışma

İSTANBUL
(SİRKECİ)

07.00 – 22.00

(212) 527 00 50

İSTANBUL
(PENDİK)

05.45 – 22.00

(216) 354 01 30 Danışma

İZMİR
(ALSANCAK)

07.00 – 21.30

(232) 464 77 95

İZMİR (BASMANE)

07.00 – 21.00

(232) 484 86 38 Danışma

İZMİT

24 SAAT AÇIK

(262) 321 10 39

KAKLIK

24 SAAT AÇIK

(258) 816 20 02

KARABÜK

04.00 – 20.00

(370) 415 77 73

KARAMAN

06.30 – 20.30

(338) 213 33 60

KARS

07.00 – 17.00

(474) 223 43 98

KAYAŞ

07.00 – 21.00

(312) 372 26 46

KAYSERİ

24 SAAT AÇIK

(352) 231 13 13

KEMAH

06.30-10.30/14.30-
18.30

(446) 511 20 41

KIRIKKALE

04.00 – 23.00

(318) 224 78 53

KIRKAĞAÇ

09.00 – 17.00

(236) 588 20 86

KİLİMLİ

07.45 – 18.00

(372) 265 28 20

KONYA

24 SAAT AÇIK

(332) 322 36 70/322 36 80
(Santral)

KÖŞK

09.30 – 18.30

(256) 461 32 48

KURTALAN

02.00 – 19.00

(484) 411 20 23

KUYUCAK

09.20 -19.20

(256) 371 40 48

KÜTAHYA

24 SAAT AÇIK

(274) 223 61 21

MALATYA

07.00 – 23.00

(422) 212 40 40

MANİSA

06.00 – 22.45

(236) 231 16 96

MENEMEN

07.00 – 22.00

(232) 832 13 42

MERCAN

08.00 – 17.00

(446) 443 20 29

MERSİN

08.00 – 17.00

(324) 231 12 67

MUŞ

08.00 – 17.00

(436) 216 11 77

NAZİLLİ

06.30 – 19.00

(256) 214 15 89

NİĞDE

24 SAAT AÇIK

(388) 233 94 76

ORTAKLAR

06.00 – 20.30

(256) 577 10 72

OSMANİYE

08.00 – 20.00

(328) 814 10 49

ÖDEMİŞ

KAPALI

(232) 545 30 59

ÖDEMİŞ(ŞEHİR)

05.00 – 20.00

(232) 545 14 98

PALU

07.00 – 19.00

(424) 651 20 32

PANCAR

06.30-10.15/15.30-
20.15

(232) 864 18 07

POLATLI

06.00 – 24.00

(312) 623 84 41

POLATLI YHT GAR

06.15 – 22.30

(312) 625 59 99

SABUNCUPINAR

24 SAAT AÇIK

(274) 247 20 65

SALİHLİ

06.00 – 20.00

(236) 714 11 04

SALTUKOVA

07.00 – 19.00

(372) 618 10 90

SAPANCA

06.00 – 22.00

(264) 582 01 00

SARAYKÖY

06.00 – 20.00

(258) 415 10 31

SARAYÖNÜ

24 SAAT AÇIK

(332) 617 10 58

SARIKAMIŞ

08.00 – 17.00

(474) 413 49 62

SARIOĞLAN

08.00 – 17.00

(352) 811 20 35

SARUHANLI

08.00 – 17.00

(236) 357 10 44

SELÇUK

06.30 – 21.00

(232) 892 60 06

SİNCAN

06.30 – 22.30

(312) 270 21 69

SİVAS

24 SAAT AÇIK

(346) 221 10 91

SOMA

05.00-06.00/09.00-
19.00

(236) 613 21 47

SÖKE

05.30 – 19.30

(256) 518 11 83

SULTANDAĞI

09.00 -17.00

(272) 656 12 80

SULTANHİSAR

08.15 – 18.15

(256) 351 31 11

ŞARKIŞLA

14.30 – 22.00

(346) 512 10 65

ŞEFAATLİ

08.00 – 24.00

(354) 564 11 72

TARSUS

06.00 – 22.00

(324) 624 17 15

TATVAN

08.00 – 17.00

(434) 827 57 04

TAVŞANLI

06.00 – 18.00

(274) 614 10 36

TEPEKÖY

07.00 – 20.30

(232) 856 82 51

TİRE

05.00 – 18.30

(232) 512 15 25

TORBALI

06.45 – 21.30

(232) 856 16 30

TURGUTLU

06.00 – 20.45

(236) 313 10 46

UMURLU

06.45 -18.30

(256) 251 34 00

UŞAK

09.00 – 17.00

(276) 216 60 73

YENİCE

07.00 – 20.00 (HAFTA
SONU 12.00-20.00)

(324) 651 24 84

YERKÖY

16.00 – 18.00

(354) 516 19 19

YEŞİLYENİCE

09.00 – 18.00

(370) 766 10 92

ZONGULDAK

06.30 – 21.00

(372) 251 15 14

Tüm bilgiler için

https://yolcu.tcdd.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir